За мен

Евелина Терзийска, психолог и консултант по Гещалт терапия

Магистър съм по Психология от СУ „Св. Климент Охридски”. 
Преминала съм 4-годишно обучение по психотерапия в Български институт по Гещалт терапия и едногодишно обучение в Дружество по Позитивна психотерапия в България. 
Участвам редовно в обучения, семинари, конференции. 
Автор съм на статии за психично здраве.     

Search